The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו במועצה המקומית גני תקווה

להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו במועצה המקומית גני תקווה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 19/02/2023 רכישת המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 12.2.2023

מועד הגשה אחרון בתאריך 19.02 

למסמך הבהרות 1 לחצו כאן 
למסמך הבהרות 2 לחצו כאן 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH