The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרות מס' 4 - למכרז ביצוע עבודות פיתוח של שטחי גינון ברחבי המועצה

מסמך הבהרות מס' 4 - למכרז ביצוע עבודות פיתוח של שטחי גינון ברחבי המועצה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 18/12/2019

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH