The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרות מס' 2 למכרז למתן שירותי אספקה ותחזוקת מתקני אצירה לפסולת אריזות קרטון ופינוי תכולתם למיחזור

מסמך הבהרות מס' 2 למכרז למתן שירותי אספקה ותחזוקת מתקני אצירה לפסולת אריזות קרטון ופינוי תכולתם למיחזור

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 23/01/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH