The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 9/2020 להתקנה ותחזוקת מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור

מכרז פומבי מס' 9/2020 להתקנה ותחזוקת מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/03/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH