The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות להקמה והפעלה של מרכז למידה בבתי ספר יסודי ובחטיבה בגני תקווה

הזמנה להציע הצעות להקמה והפעלה של מרכז למידה בבתי ספר יסודי ובחטיבה בגני תקווה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/03/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH