The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרות מכרז 4/2020 לאספקת ציוד משלים למוס"ח וציבור +מסמך ביטוחים

מסמך הבהרות מכרז 4/2020 לאספקת ציוד משלים למוס"ח וציבור +מסמך ביטוחים

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/03/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH