The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרות מכרז 6/2020 לביצוע עבודות תחזוקת חשמל במוסדות חינוך ומבני ציבור + מסמך ביטוחי

מסמך הבהרות מכרז 6/2020 לביצוע עבודות תחזוקת חשמל במוסדות חינוך ומבני ציבור + מסמך ביטוחי

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/03/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH