The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרות מס' 3 - מכרז 11/2020 לביצוע עבודות הדברה במוס"ח וציבור וברחבי המועצה

מסמך הבהרות מס' 3 - מכרז 11/2020 לביצוע עבודות הדברה במוס"ח וציבור וברחבי המועצה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/03/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH