The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז למתן הצעות לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה של המועצה לשנת 2020-2021

מכרז למתן הצעות לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה של המועצה לשנת 2020-2021

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 14/05/2020

מועד אחרון להגשת מסמכים: בתאריך 14.5.2020 עד השעה 12:00 בצהריים ברחוב הגליל 48 גני תקווה.

טלפון לברורים: אמיר / כרמית 03-5310881

מצ"ב תנאי המכרז והוראות למשתתפים.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH