The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת שלושה - אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור

פרוטוקול ועדת שלושה - אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/05/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH