The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרות - מכרז פומבי 10/2020 למתן הצעות לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה של המועצה לשנת 2020-2021

מסמך הבהרות - מכרז פומבי 10/2020 למתן הצעות לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה של המועצה לשנת 2020-2021

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 14/05/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH