The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: אספקת ריהוט וציוד מס' רה/ 4/2019

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: אספקת ריהוט וציוד מס' רה/ 4/2019

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 17/05/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH