The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

השכרת חלק מקומה א' במבנה המצוי ברחוב הנגב 9 גוש 6720 ח"ח 343, לצורך הפעלת מרפאות ו/או טיפולים פרטיים ו/או כל שימוש אחר המותר על פי התב"ע

השכרת חלק מקומה א' במבנה המצוי ברחוב הנגב 9 גוש 6720 ח"ח 343, לצורך הפעלת מרפאות ו/או טיפולים פרטיים ו/או כל שימוש אחר המותר על פי התב"ע

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/06/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH