The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרות - מכרז פומבי 2020/14 להשכרת מבנה "בית הקשיש" הישן בגני תקווה, רחוב הנגב 11 גוש 6720 ח"ח 149 , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום

מסמך הבהרות - מכרז פומבי 2020/14 להשכרת מבנה "בית הקשיש" הישן בגני תקווה, רחוב הנגב 11 גוש 6720 ח"ח 149 , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH