The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרות מס' מכרז פומבי 15/2020 להשכרת חלק מקומה א' במבנה המצוי ברחוב הנגב 9 גוש 6720 ח"ח 343, לצורך הפעלת גני ילדים, מעונות, מועדונים חברתיים, מרפאות, טיפולים פרטיים או כל שימוש אחר המותר על פי התב"ע

מסמך הבהרות מס' מכרז פומבי 15/2020 להשכרת חלק מקומה א' במבנה המצוי ברחוב הנגב 9 גוש 6720 ח"ח 343, לצורך הפעלת גני ילדים, מעונות, מועדונים חברתיים, מרפאות, טיפולים פרטיים או כל שימוש אחר המותר על פי התב"ע

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 14/06/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH