שאלות ותשובות

מה הכתובת של אגף החינוך? ומהם שעות קבלת קהל?
אגף החינוך, סמטת הקישון 20 גני תקווה.
שעות קבלת קהל: בתקופת שגרת קורונה-יש לתאם מפגש וידאו/שיחת טלפון או ליצור קשר טלפוני
בין השעות 08:30-12:30
ביום ג' גם בין השעות 16:00-18:30

לא קיבלנו מכתב רישום – מה עושים?
כדי להירשם אין צורך במכתב רישום. ניתן להיכנס לאתר המועצה בתאריכי הרישום  03.01.2022-23.01.2022 בכתובת www.ganeytikva.org.il ולהירשם.

האם יתקיים יום פתוח בגנים?
השנה יתקיים בוקר הסברה להורים לקראת הרישום ביום שישי 31.12.2021 בשעה 08:30, המפגש יתקיים  בzoom, מעבר לכך לא יתקיים יום פתוח בגנים.

אנחנו רשומים השנה לגן השייך למשרד החינוך ביישוב, האם צריך להירשם שוב בשנה הבאה?
הרישום לגני הילדים מחייב את כל הילדים בכל שנה מחדש

מתי ואיך נרשמים?
תאריכי הרישום הם ארציים.
השנה, מועד הרישום הינו 03/01/2022-23/01/2022 .הרישום מתבצע במערכת הרישום והשיבוץ באתר זה .
תושבים חדשים יבצעו רישום באגף החינוך באמצעות שליחת המסמכים הדרושים לדוא"ל: galitt@gantik.org.il

איך אדע שהרישום באינטרנט נקלט?
בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", ישלח דוא"ל על אישור הרישום.

כיצד מתבצע הרישום לגני הילדים?

 • בעת הרישום יש לבחור זרם חינוכי ממלכתי/ממלכתי-דתי
 • הרשות תשבץ את ילדך/ילדתך באיזור הרישום המתאים לכתובת מגוריכם על פי תבחיני השיבוץ (מפורטים באתר) ועל פי שיקול דעת מערכתי
 • פרטי אזורי הרישום נכון לשנה קודמת, תשפ"ב, מפורטים באתר הרישום של המועצה

האם ניתן לסמן גן מועדף בעת הליך הרישום?

בעת הרישום, יש לבחור זרם חינוכי ממלכתי/ממלכתי-דתי.

שיבוץ הילדים והילדות לגנים, יעשה ע"י מחלקת גני הילדים בהתאם לאזורי הרישום הגאוגרפים שנקבעו ביישוב ובהתאם לתבחינים שנקבעו (מפורטים באתר המועצה).השיבוץ לפי אזורים, יוצר המשכיות עבור הילד/ה ומתווה תהליך רציף עם חבריו/ה לגן הילדים ולאזור המגורים עד להגעתו/ה לבית הספר היסודי.

מדוע לא ניתן לסמן גן מועדף בעת הליך הרישום?

השינוי נובע מצרכי השטח העולים מכם ההורים, צרכים העולים ומתבהרים לנו משנה לשנה. כמו כן, השינוי נובע מכך שחלים שינויים רבים, בתחילת שנת הלימודים, שלא ניתן לצפות אותם מראש בעת הרישום בחודש ינואר, כגון:

 • מעבר דירה
 • מעבר לגן באזור רישום אחר/או לגן בשיבוץ ילדים שונה
 • יציאת גנן/ת לשבתון/לתפקיד אחר/חופשת לידה וכו'
 • היישוב גני תקווה מצוי בצמיחה ובהליכי קליטת תושבים אשר מביא לפתיחה/סגירת גנים, שינויי גנים באיזורי הרישום,שינויים בשנתון גילאי הילדים בגן מסויים וכו'..

עם זאת, מחלקת גני הילדים תישאר קשובה לצרכים העולים מכן/ם ככל שתוכל. בקשת העברת גן, ניתן להגיש בתקופת הערעורים על שיבוצי גני הילדים.

כיצד מתבצע הרישום לגני הילדים ברוח החינוך המונטסורי אילן ואלה?

רישום ילדים וילדות חדשים.ות לגנים ברוח החינוך המונטסורי אילן/אלה יעשה בשני שלבים:

 1. רישום באתר ובחירת זרם חינוכי-ממלכתי
 2. פניה למחלקת גני הילדים בבקשה להצטרף לגן ברוח החינוך המונטסורי בדוא"ל   galitt@gantik.org.il    hadarp@gantik.org.il 

בין הנרשמים לגני הילדים ברוח החינוך המונטסורי, תערך הגרלה במהלך חודש מאי 2022.

מספר המקומות הפנויים בגני הילדים ברוח הגישה המונטסורית מוגבל ובמידה והביקוש יהיה גדול מן ההיצע תתקיים הגרלה על פי התבחינים הבאים:

 • גן המשך – ילדים וילדות הממשיכים באותו גן בכפוף לתאריכי הלידה
 • גיל הילדים – בהתאם לתאריך הלידה 
 • איזון מגדרי - יצירת איזון, ככל שניתן, בין בנים לבנות בגן
 • איזון גילאי - ככל שניתן, איזון בין שכבות הגיל השונות

ילדי וילדות גן אלן ואלה אשר ממשיכים לשנה נוספת בגני הילדים ברוח החינוך המונטסורי

 • הרישום יעשה באתר הרישום בבחירת זרם חינוכי ממלכתי בלבד ללא צורך בשליחת דוא"ל.

האם אפשר להירשם מחוץ לאזור הרישום?
הרישום נעשה לאזור הרישום לפי כתובת המגורים

מהו שכר הלימוד בגני הילדים.
משנת הלימודים תשע"ג לא נגבה שכר לימוד מילדי גן חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה, בהתאם לחוק חינוך חינם מגיל 3. הוראות החוק אינן כוללות עלויות ביטוח, הזנה בגנים בהם מתקיימת הזנה, סל תרבות ותכניות העשרה - שייגבו כבעבר. בשנת הלימודים הנוכחית תשפ"א שכ"ל הינו 725 ₪.

מה עושים כשיש שינוי בכתובת?
ניתן לשנות כתובת באתר משרד הפנים  בקישור: http://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2Fhe%2Fservice%2Fchanging_address&data=04%7C01%7C%7C22720b1a89c34ab228ba08d8b6dfe7dc%7Ccc15c91e80164739a84703f01dd38478%7C0%7C0%7C637460420068835822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bWmDPuUqZObH%2FupFoA5AxlO9%2F%2BUl6G1IY5LqbHrTMxI%3D&reserved=0

או לפנות לנציגת שירותי משרד הפנים במועצה. לימור מעיין צפר חשאי: limorz@gantik.org.il

מה צריך להציג ולשלוח תושב חדש?
יש לשלוח למחלקת גני הילדים לדוא"ל  galitt@gantik.org.il :
אישור ביטול רישום מהרשות ממנה מגיעים
שינוי כתובת בת.ז.- 2 תעודות זהות של שני ההורים
חוזה שכירות/חוזה רכישה

כיצד מתבצע השיבוץ?

שיבוץ הילדים והילדות לגנים יעשה ע"י מחלקת גני הילדים בהתאם לאזורי הרישום שנקבעו ביישוב בהתאם לתבחינים שנקבעו (מפורטים מטה).

השיבוץ לפי אזורים יוצר המשכיות עבור הילד/ה ומתווה תהליך רציף עם חבריו/ה לגן הילדים ולאזור המגורים עד להגעתו/ה לבית הספר היסודי.

השיבוץ מתבצע ע"פ אזורי רישום גיאוגרפי, ע"פ גילאים וע"פ איזון בנים בנות וקריטריונים נוספים המפורטים באתר המועצה.

מתי ישלחו הודעות שיבוץ?
במהלך חודש יולי יפורסמו תשובות השיבוץ, כל ההורים יוכלו לצפות בשיבוץ במרחב האישי לתושב.

כיצד ניתן לערער על השיבוץ?
ערעור על השיבוץ ניתן יהיה להגיש דרך אתר האינטרנט של המועצה. הנחיות מפורטות יפורסמו באתר המועצה.

האם הרישום לגן כולל גם רישום לצהרון?
צהרוני לידר קידס הינם מסגרת חמה המשלימה את פעילות הגן בשעות הצהריים, עליכם לבצע רישום לצהרוני לידר קידס באתר www.leadersport.co.il

שינוי מסגרת גן מחינוך רגיל לחינוך מיוחד ולהיפך:
ילדים חדשים במערכת החינוך שמיועדים לעלות לועדת זכאות ואיפיון, נרשמים ככל הילדים לגן חינוך רגיל.
במקביל, על ההורה לפנות למחלקה לטיפול בפרט באגף החינוך בדוא"ל AyeletH@gantik.org.il או בטלפון 03-5310867 ולהגיש את כל הטפסים והאבחונים הרלוונטיים לקראת הועדה .
באם קיבל הילד זכאות לחינוך המיוחד, הוא יגרע מגן חינוך רגיל על ידי אגף החינוך.
ילדים שממשיכים את לימודיהם בגני החינוך המיוחד, לא יבצעו רישום. השיבוץ לגני החינוך המיוחד יקבע בקיץ.
ילדים שלמדו בחינוך המיוחד ויש ספק לגבי המשך לימודיהם בחינוך המיוחד – יעלו לדיון בועדת זכאות ואיפיון ובמידה ותתקבל החלטה על מעבר לחינוך הרגיל, יפתח עבורם מועד הרשמה מיוחד.

כיצד מתבצע הרישום לחינוך המיוחד?
הרישום לחינוך המיוחד הינו לאחר קבלת זכאות במסגרת ועדות זכאות ואיפיון ויקבע ע"י ועדת שיבוץ יישובית.

האם ילדים עם אלרגיה למזון זכאים לסייעת רפואית צמודה?
זכאותם של ילדים עם אלרגיה מסכנת חיים למזון לסייעת רפואית, נקבעת על ידי ועדת הבריאות במשרד החינוך.
לצורך קבלת זכאות, יש להגיש מסמכים למחלקת גני ילדים בדוא"ל בדוא"ל galitt@gantik.org.il  לא יאוחר מ-01/03/2021.

האם יש אפשרות לרישום ילדים חריגי גיל?
החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. ויובהר, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2020 עד 15.1.2020 (כולל).

אם לא הספקנו להירשם במועד הרישום, האם יהיה רישום מאוחר? מה המשמעות?
רישום מאוחר ניתן יהיה לבצע במשרדי המחלקה והשיבוץ יתבצע על בסיס מקום פנוי בגנים על פי אזור הרישום.

האם ניתן להודיע למחלקת גני הילדים  שאנו מוותרים על גן עירוני וממשיכים בגן פרטי?
אם הילד/ה בן/בת 3 יש חובה להירשם לגן עירוני  על פי נהלי חוק חינוך חובה. יחד עם זאת, אם הילד/ה ירשם/תירשם לגן (בעל סמל מוסד ומאושר ע"י משרד החינוך), יש להודיע למחלקת גני הילדים באמצעות טופס ביטול רישום.

האם ביטול רישום לגן עירוני כרוך בעלות?
ביטול רישום לגן לא כרוך בתשלום.
בעת ביטול רישום יש להגיע למחלקת גני הילדים, בשעות קבלת קהל עם תעודות זהות של שני ההורים.

כיצד מתבצע הרישום לילדים וילדות המיועדים להישאר שנה נוספת בגן?
ילדים וילדות שיש לגביהם התלבטות - הרשות שומרת עבורם מקום גם בבתי הספר וגם בגן בו הם לומדים.  לאחר קבלת ההחלטה המשותפת עם השירות הפסיכולוגי יתבצע הרישום או במחלקת גני הילדים או בבית הספר בהתאם להחלטה.

אנחנו הורים גרושים/פרודים/רווק.ה מה עלינו להביא בזמן הרישום?
אם אחד ההורים מבצע את הרישום - 

1.  יש להציג למחלקת גני הילדים אישור ביצוע רישום עליו חתומים 2 ההורים . את האישור יש לשלוח בדוא"ל או הציג במחלקה.

2. תצהיר חתום על ידי עו"ד או בית משפט על משמורת הילד + הסכם גירושין. במידת הצורך, ככל שיש שאלות / הבהרות בנושא, ניתן לשלוח דוא"ל לאגף החינוך – מחלקת גני ילדים  galitt@gantik.org.il .

3. הורה רווק.ה ימלא תצהיר הורה יחידני.ת

אנו עתידים לעבור לגני תקווה אך עדיין אין בידינו חוזה דירה/חוזה שכירות, האם אנחנו יכולים לבצע רישום לגן?
ניתן לבצע רישום לגן בגני תקווה רק עם הצגת חוזה דירה/שכירות עדכני לשנת הלימודים הקרובה. ללא הצגת מסמך המעיד על כתובת בגני תקווה לא ניתן לבצע רישום.

כיצד נרשום ילד.ה שכתובתו שונה מזו שמופיעה במערכת הרישום?
תושבי גני תקווה שעברו להתגורר בכתובת אחרת בעיר צריכים להעביר למחלקת גני ילדים את הכתובת אליה מיועדים לעבור בהצגת חוזה/שינוי כתובת בתעודות הזהות.

כרגע אנו מתגוררים בגני תקווה בכתובת מסוימת ובשלב מאוחר יותר מיועדים לעבור דירה לכתובת אחרת בגני תקווה, אך עדיין לא יודעים לאן מה עלינו לעשות?
הרישום יעשה בהתאם לכתובת הנוכחית. כאשר תעברו דירה לכתובת אחרת תתבקשו להציג חוזה רכישה/שכירות. אנו נשתדל לשבץ את ילדכם לגן הקרוב ביותר לכתובת החדשה בהתאם ליכולתנו בהתייחס לאכלוס הגנים באזור.